Welke tak van de familie?

Terug naar familiegeschiedenis

De familie Grandia kent in Nederland, naast de nakomelingen van Geraldo, nog een "losse" tak. Het gaat hier om de nakomelingen van Heijleke de Boer uit Driel. Op de geboorteakte van haar (onechte) zoon Gerrit Jacob, geboren 23 maart 1817, is bij de moeder de naam "de Boer" doorgehaald en verbeterd naar "Grandia". Verder wordt in de geboorteakte verwezen naar een verklaring waarin Heijleke Gerrit Jacob als wettige erfgenaam herkent.
Heijleke had dus kennelijk gegronde redenen om aan te nemen dat de vader van haar zoon een Grandia was. Omdat haar afstammelingen Grandia-naamdragers zijn, zijn ze hier ook opgenomen.Nakomelingen van Geraldo Grandia (Brakel 1580 - ...)
Nakomelingen van Heijleke Grandia (de Boer) (Driel ca. 1795 - ...)