Terug naar Nederlandse genealogie-pagina
1 2 3 4 5 6 7 8 >

Orange City, Sioux County

May 21st, 1883

den Heer J. Grandia

Geachte Neef

Daar ik uw brief heb ont vangen was ik niet wijnig ver rast met ver wondering zag ik op daar ik nog nooijt van van uw had ge hoort maar tog was dia [die] brief welkom en was ik ver blijjt eens van te horen nu dan ver zoekt gij dat ik uw brief zal antwoorden nu het is voor mij een zware taak em [om] zulks te doen niet uit enverschillig hejt maar om dat ik slagt met het

(verder op volgende pagina)

Orange City, Sioux County

May 21st, 1883

to Mr. J. Grandia

Esteemed Cousin

I was not a little surprised at receiving your letter. I looked up in amazement, since I had never heard of you; nonetheless that letter was welcome, and I was glad to hear from you. Now, you ask of me to reply to your letter. Well, it is a demanding task for me to do so; not out of indifference, but because my

(continued on next page)
1 2 3 4 5 6 7 8 >
Back to Genealogy page (English)
ӂ